Medlem af​

Byggemodning

Alt forarbejde af grund forud for bebyggelse.

Vi har gennem tiden opnået stor

ekspertise inden for byggemodning.

Kloakarbejde

Vores autoriserede kloakmestre forestår det daglige arbejde, og for at skåne miljøet anvender vi altid kun miljøgodkendte materialer.

Vognmandskørsel

Vi er din fleksible og stabile samarbejdspartner. Vi leverer transport til konkurrencedygtige priser samt et højt serviceniveau.

Databeskyttelsespoltik​

Det er vigtigt for William Laursen A/S at beskytte din personlige integritet, og vi tilstræber altid at beskytte dine personoplysninger på den mest optimale måde og efterleve gældende lovgivning og regler for databeskyttelse. Med denne integritetspolitik vil vi informere dig om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet af William Laursen A/S. Denne politik gælder for alle oplysninger, der indsamles i forbindelse med din forespørgsel, bestilling eller køb, som du foretager hos William Laursen A/S, gennem brug af vores hjemmeside, mailkonto eller personlig henvendelse.

Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

William Laursen A/S, Industribakken 11, 8870 Langå er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Du kan kontakte vores dataansvarlige på telefon 86 46 73 37 eller via mail wl@williamlaursen.dk.

Hvilke personoplysninger behandler vi?

William Laursen A/S behandler personoplysninger, som du selv har videregivet til os, via vores websted, eller som vi har modtaget personligt fra dig. Når du har en forespørgsel eller foretager et køb hos os, videregiver du oplysninger til os. De oplysninger du videregiver kan være navn, IP-adresse, kontakt- og adresseoplysninger, telefonnummer osv.

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og analyserer vi automatisk din IP-adresse, varer og serviceydelser, du har vist interesse for. Dette anvendes eksempelvis til at samle statistik om trafik til og fra hjemmesiden. Kun i begrænset omfang kan disse data identificere dig som bruger. Der bliver dog ikke gjort brug af disse data i forhold til den enkelte bruger.

Blandt andet anvendes dataene her i forbindelse med vores brug af Google Analytics. Vores analyse af profileringsdata giver os mere viden om og bedre forståelse af vores kunder generelt. For at forhindre, at oplysninger om dig lagres via Google Analytics, kan du benytte et browsertillæg, som du finder her https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Retslig grund for behandlingen og lagringsperiode

William Laursen A/S behandler altid dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, og når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende på vores websted, eller en interesse i at udvikle vores websted eller vores serviceydelser og/eller produkter. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til et formål, som i henhold til gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi dit samtykke, inden vi påbegynder en sådan behandling.

Oplysningerne, som vi indsamler i henhold til det, der angives ovenfor, bliver slettet, når formålet med behandlingen er gennemført.

Sikkerhed for beskyttelse af personoplysninger

William Laursen A/S værner om en høj sikkerhed for dine personoplysninger og har til dette formål truffet fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger fra uautoriseret adgang, ændring, videregivelse eller tilintetgørelse.

Begrænsning i videregivelse af personoplysninger

William Laursen A/S kan benytte eksterne samarbejdspartnere til at udføre opgaver på vores vegne. Udførelsen af disse serviceydelser kan betyde, at vores samarbejdspartnere får adgang til dine personoplysninger. Virksomheder, som håndterer personoplysninger på vores vegne, skal altid underskrive en aftale med os, for at vi skal kunne sikre et højt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, også hos vores samarbejdspartnere.

William Laursen A/S kan også videregive personoplysninger til tredjepart, som f.eks. politiet eller anden myndighed, hvis vi på nogen måde er forpligtet til at videregive sådan oplysning i henhold til lovgivningen eller myndighedsbeslutning i forbindelse med vores serviceydelser.

William Laursen A/S videregiver ikke dine personoplysninger i nogen anden udstrækning end det, der beskrives i dette afsnit.

Dine rettigheder og ret til at indgive klager

I henhold til gældende regler om personoplysninger kan du når som helst anmode om at se de personoplysninger, der behandles om dig, at få ukorrekte personoplysninger rettet, at William Laursen A/S skal ophøre med at behandle og slette dine personoplysninger, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, at udøve din ret til dataportabilitet, at trække et samtykke tilbage for en bestemt behandling, (hvor samtykke er indhentet), samt at gøre indvendinger mod behandlingen af personoplysningerne. I givet fald bedes du skriftligt kontakte William Laursen A/S via kontaktoplysningerne til den ansvarlige for personoplysninger.Bemærk at du ved sletning kan miste vigtige oplysninger, såsom garantier eller andre kontraktmæssige serviceydelser, da vi mister al sporbarhed til dig.​

Firmainfo

​William Laursen Entreprenørforretning

CVR: 31899214

Adresse

​Industribakken 11

8870 Langå